Nasza oferta w branżach:

 • budownictwo
 • projektowe biura
 • konstrukcje budowlane S.C
 • ekspertyzy budowlane konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych i murowanych

 

Wykonuje:

 • projekty budowlano-konstrukcyjne nowych obiektów
 • analizy statyczno-wytrzymałościowe obiektów istniejących przy zmianie sposobu użytkowania
 • projekty modernizacji i przebudowy obiektów istniejących
 • projekty obiektów przemysłowych i składowych
 • projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich (stal, żelbet, drewno)
 • projekty posadowień pod obciążeniem dynamicznym na gruncie i stropach
 • projekty pali w tym kolumn wysokociśnieniowych w technologii jet grouting
 • ekspertyzy techniczne w zakresie konstrukcji budowlanych

 

Wybrane obiekty referencyjne